Image Alt

Bunadskategorier

Norsk institutt for bunad og folkedrakt (NBF) er et nasjonalt kompetansesenter som arbeider for å fremme kunnskap om bunader og folkedrakter.

Adr. Tyinvegen 27, 2900 Fagernes, tlf. 61 36 62 50, e-post post@bunadogfolkedrakt.no

Bunad og folkedraktrådet er et statlig oppnevnt fagråd for NBF.

 

NORSKE BUNADER KAN DELES INN I 5 KATEGORIER ETTER HVILKEN BAKGRUNN DE HAR

Østfoldbunaden Løkendrakten hører inn under kategori 5:
Bunader som helt eller delvis er fritt komponert. Enkelte av disse har trekk fra folkedraktmaterialet, mens andre har hentet inspirasjon fra ulike typer gjenstander eller andre plagg.

 

Smaalenenes Mannsbunad hører inn under kategori 3:
Bunader som er systematisk rekonstruert på grunnlag av bevarte, gamle folkedraktplagg, fra samme område, periode og drakttype.
Disse bunadene er rekonstruerte fra ei folkedrakt etter at drakta var gått ut av bruk.
I rekonstruksjonsprosessen har en brukt kilder som forteller om drakttypen, f.eks. skriftlige opplysninger, bildestoff og muntlig tradisjon.

 

Ordet FOLKEDRAKT brukes om de tradisjonsbundne draktene som folk på landsbygda brukte i det førindustrielle Norge.

Ordet BUNAD er fest- og høytidsdrakter som har sitt opphav i folkedraktene, men som blir brukt av moderne mennesker som til daglig går i moteprega klær.

Originaltegningene til Østfoldbunaden Løkendrakten er det kun Østfold Bygdekvinnelag som har. Det er kopi av disse tegningene som våre godkjente forhandlere bruker.

+ 47 402 91 764
Welcome to Estelle, an essential and a must-have for everyone in the fashion industry.

Instagram