Våre vakre bunader er en viktig del av vår tradisjon – Østfoldbunaden Løkendrakten og Smaalenenes Mannsbunad

I slutten av oktober hadde Østfold Bygdekvinnelag flere medieoppslag i lokalavisene i Østfold angående våre vakre bunader som en viktig del av vår tradisjon. Østfold Bygdekvinnelag har utarbeidet to bunader, Østfoldbunaden Løkendrakten (1949) og Smaalenenes Mannsbunad (2011).

 

 

Østfold Bygdekvinnelag er opptatt av å verne om bunadene sine, og vil ta vare på dem for å sikre at opprinnelig form og kvalitet beholdes. For å sikre godt håndverk og riktige materialer i bunadene våre har Østfold Bygdekvinnelag inngått avtaler om produksjon og salg av både bunadssølvet og selve bunaden. Østfold Bygdekvinnelag gir støtte til lærlinger som ønsker å lære faget.

Østfold Bygdekvinnelag, og sikkert mange med oss, erfarer at bunad er marked for mange useriøse aktører.

Camilla Rossing, leder for Norsk Institutt for Bunader og Folkedrakt, forteller at det har vært flere rettsaker hvor temaet har vært hvem som skal ha lov til å produsere og selge de forskjellige bunadene. Useriøse aktører i markedet tilegner seg andres eierskap til å produsere bunader. Bunadene tilbys til en forholdsvis lavere pris, og ofte av dårlig kvalitet, bekrefter hun.

Østfold Bygdekvinnelag ønsker å opplyse om at hvis du velger å kjøpe en billig variant, av en ikke godkjent forhandler, er du ikke garantert en bunad av god kvalitet. Østfold Bygdekvinnelags forhandlere følger opp kjøperne, gir veiledning og har alltid mulighet til å rette opp om kunden ikke skulle være fornøyd.

Her finner du en oversikt over våre godkjente forhandlere for Østfoldbunaden Løkendrakten og Smaalenenes Mannsbunad!

 

+ 47 402 91 764
Welcome to Estelle, an essential and a must-have for everyone in the fashion industry.

Instagram